ร.ต.ท. สุปัญญา โสภา

ที่ปรึกษา

พล.ต.ต.ประภาส ปิยะมงคล

ที่ปรึกษา

พล.ต.ต.เล็ก สังข์ดิษฐ์

ที่ปรึกษา

พล.ต.ต.ไพฑูรย์ ตีระสกุล

ที่ปรึกษา